Σύνδεσμος Τουριστικών Επιχειρήσεων Κύπρου

Ο Σύνδεσμος Τουριστικών Επιχειρήσεων Κύπρου (ΣΤΕΚ) εκπροσωπεί ποιοτικά ξενοδοχεία 5*, 4* ή 3*, τουριστικά χωριά ή οργανωμένα διαμερίσματα Α’ κατηγορίας και επιχειρήσεις ή οργανισμούς ψηλής ποιοτικής στάθμης των οποίων ο κύκλος εργασιών επηρεάζεται άμεσα ή έμμεσα από την τουριστική κίνηση της χώρας.

View Website